EGENSKAPER FÖR ISOLINA TIMMERDREV

FILT DREV
ANVÄNDNINGSOMRÅDE.
För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
Filtdrev används främst för maskinhyvlad timmer.
Den täta texturen lämpar sig bäst för jämna installeringsytor.

SPECIALEGENSKAPER .
Tillverkat genom nålning av linfiber.
Bra draghållfasthet.
Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timmret.
Tjocklekarna 4, 6 och 8 mm; längd 21 m/rulle.
Bredder 15mm och 20mm - 300mm med 10mm mellanrum

 

LUFTLAGD DREV
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
Universal produkt: luftlagd drev används för handhyvlad och maskinhyvlad timmer.

SPECIALEGENSKAPER
Tillverkat i airlaid thermobonding nättecknologi.
Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timmret.
Jämnar ut timrets ojämnigheter, volymen pressas ned vid behov.
Tjocklekarna 10 och 15 mm, längd 15 m/rulle, bredder 30mm – 300mm med 10mm mellanrum
Tjocklekarna 30 och 50 mm, längd 10 m/rulle, bredder 50mm – 300mm med 10mm mellanrum

 

FÖRDELAR

MILJÖ
bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
produkten och produktionen:
- förorenar inte luften eller vattnet
- avger inga formaldehyder,
isocyanater eller (H)CFC-gaser
-bra energibalans
-linfibret är en förnybar naturresurs,
vars odling saktar ner drivhuseffekten,
-miljöbelastningen är låg

MONTERING
skydd för hud, ögon eller andning behövs inte
vid installeringsarbeten eller vid annan hantering
inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
dreven kan klippas med sax eller skäras med vass kniv eller linsåg
hål för tappar och skruvar skärs som korssnitt med vass knivspets

FYSISKA
mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga
åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
som orsakas av uttemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara
på isoleringens kringliggande konstruktioner

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Linisoleringens råvaror: linfiber och textil bindefibrer
Värmekonduktivitetsförmåga: λ10 = 0.038 W/mK,
enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
Ljudisoleringsförmåga: Delta Lw = 20dB / Delta Llin = 10dB,
stegljudisolering (L.) vid 500Hz är 20 dB, enligt ISO 140/VIII - 1978
Värmens lagringskapacitet: c = 1600 J/kgK
Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
Beräknad livslängd: minimum 75 år


Ladda ner Broschyr Ladda ner Mått