ISOLINA LINISOLERINGENS EGENSKAPER

Tillverkat i luftlagd process för tredimensionell stabilitet.

Tjocklekar: 30, 50, 75, 100, 125 och 150mm.

Standardbredder:

565mm (i tjocklekar 30 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150mm),

865 / 870mm (i tjocklekar 100 / 125 / 150mm),

1165mm (i tjocklekar 100 / 125 / 150mm),

415mm (i tjocklekar 50 / 100 / 150mm).MILJÖFÖRDELAR.
-Bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
produkten och produktionen:
- förorenar inte luften eller vattnet
- avger inga formaldehyder,
isocyanater eller (H)CFC-gaser
-Bra energibalans.
-linfibret är en förnybar naturresurs,
vars odling saktar ner drivhuseffekten.
-Miljöbelastningen är låg


MONTERINGSFÖRDELAR

isoleringens rullform minskar antalet installeringsfogar
(risk för värmespill) och installeringsarbetet påskyndas
(en bit från golv till tak)
enkelt att installera skivor:
i vissa konstruktioner, som t. ex. vindsbjälklag, är skivan enklare att hantera
skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid
installeringsarbeten eller vid annan hantering
inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
FYSISKA FÖRDELAR

Mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga.
linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga
åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
som orsakas av uttemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara
på isoleringens kringliggande konstruktioner

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Värme- och ljudisolering:
-tak
-väggar
-bjälklag och golv


Användningstyp:
W och WL
enligt DIN 18165-1
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Linisoleringens råvaror: linfiber, textil bindefibrer och
miljövänligt brandskyddsmedel
Värmekonduktivitetsförmåga: λ10 = 0.038 W/mK,
enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
Miljövänligt brandskydds ämneshantering
Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2
tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1
Värmens lagringskapacitet: c = 1600 J/kgK
Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
Ånggenomsläpplighet: δ = 15 x 10-6 m2/s
Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
Luftens genomtränglighet: ι⊥ = 230 x 10-6 m3/m.s.Pa
Beräknad livslängd: minimum 75 år
NIBE miljöklassificering: Klass 1a (bästa som kan uppnås, referens)

 

 


Ladda ner Broschyr Ladda ner Kap anvisningar Ladda ner Mått

Nedanför visas några Klipp på hur enkelt det är att Använda sig av Linisolering från ISOLINA


Här visas det hur enkelt det är att isolera golv med Isolinas Linisolering.

 


Här visas det hur enkelt det är att isolera konstiga vinklar.

 


Här visas det hur enkelt det är att arbeta med Linisoleringen.

 


Här är en rundtur i ett rum isolerat med ISOLINAS Linisolering.