SOLINA PARKETTUNDERLAGSMATTANS EGENSKAPER

BESKRIVNING
-Parkettunderlagsmatta för parkett-, laminat- och trägolv.
-Tillverkat genom nålning av linfiber.
-Bra drag- och rivhållfasthet, rivtöjbarhet 25%, slittålig.
-Tillgängligt i två tjocklekar; 6 och 8 mm.
-Isolina parkettunderlagsmattan har en hög ljudisoleringsförmåga, och är därför bra för stegljudsdämpning.
-Den anpassar sig också för köldavbrytning och utjämning av undergolvets mindre ojämnheter.
-Den är miljövänlig, naturlig och bionedbrytbar.
-För sina kemiska egenskaper lämpar sig Isolinas parkettunderlagsmatta bra även i kontakt med betong.

ANVÄNDARENS- OCH INSTALLERINGENS FÖRDELAR
-Ljudisolering: stegljudisolering.
-Värmeisolering: Isolina parkettunderlagsmatta isolerar parkettgolvet från det kalla undergolvet utan att hindra värme-energin, som golv-värmaren producerar, att förflytta sig till parkettens yta.
-Utjämning av undergolvet: parkettunderlagsmattan jämnar ut undergolvets mindre ojämnheter.

INSTALLERINGSANVISNING
* Vid installering av parkettunderlagsmattan bör beaktas:

-Undergolvet bör vara jämnt och fritt från vassa föremål, som kan skada underlagsmattan;
-betong- och spackelstänk samt andra föremål avlägnas.
-Parkettunderlagsmattan överlappas minst 5 cm eller vid användning av stumfog tejpas fogen.
-Golvytan bör täckas i sin helhet, så att det inte förekommer några ställen som försämrar ljudisoleringen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
-Linisoleringens råvaror: linfiber och textil bindefibrer
-Värmekonduktivitetsförmåga: λ10 = 0.038 W/mK,
enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
-Ljudisoleringsförmåga: Delta Lw = 20dB / Delta Llin = 10dB,
stegljudisolering (L.) vid 500Hz är 20 dB, enligt ISO 140/VIII - 1978
-Värmens lagringskapacitet: c = 1600 J/kgK
-Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
-Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
-Rivhållfasthet: 70N, enligt ISO 9073-3
-Rivningstöjning: 25 %
-Tjocklekar: 6 eller 8 mm
-Rullens längd: 21 m
-Rullens bredd: 2,2 m (46,2 m2) eller 1,1 m (23,1 m2)


Ladda ner Broschyr