ISOLINA HANDSÅG FÖR SKÄRNING AV LINPRODUKTER

BESKRIVNING
Möjliggör snabb skärning av alla linprodukter.

Handsågen kan beställas i samband med Isolina linisolering via våra återförsäljare.
FÖRDELAR

• Enkelt att skära, med hjälp av t. ex. en lastpall
• Snabb vässning med en knivvässare
• Förmånlig och långlivad
• Enkel att transportera, kräver inte elektricitet, praktisk på avlägsna byggen


Ladda ner Broschyr