DIFFUSIONSÖPPET LUFTSPÄRR BYGGPAPPER EGENSKAPER

BESKRIVNING
Diffusionsöppen (andande) luftspärrpapper för byggnader.
Anpassar sig bra som luftspärrpapper med organiska och hygroskopiska isoleringsmaterial
när man vill ha en andande konstruktion.
Det förstärkta pappret lämpar sig bra i takstrukturer som stödlager för isoleringen på gles bredfodring.
Lätt att hantera. Produkten är inte lämplig som ångspärr.


INSTALLERINGSANVISNING
Vid installering av luftspärrpapper bör följande beaktas:

1. Pappret nitas fast med klämpistol/häftmaskin med 400 mm intervaller.
2. Överlappning minst 200 mm eller tejpa fogen.
3. Luftspärrpappret installeras först i taket och sedan på väggen.
4. Pappret måste installeras med varsamhet. Skadade eller söndriga papper byts ut till nya.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Produktanalys: ånga kontroll skikt.
Laminerat nätförstärkt byggpapper, tre lagers konstruktion som skyddar mot spänning och tyngd.
Diffusionsöppet luftspärrpapper, installeras på konstruktionens varma sida.
Specifikt för diffusionsöppen konstruktion i kombination med naturligt fiberbaserat isoleringsmaterial.
-Vikt: 230 g/m2 enligt SCAN-P 6:75
-Tjocklek: 0,3 mm
Dragstyrka:
- radiellt (längd / bredd): 17,6 kN/m enligt SCAN-P 67:93
- axiellt (tjocklek): 7,6 kN/m enligt SCAN-P 67:93
-Motsvarande diffusion tjocklek värde (Sd): 0,59 m.
-Vattenångans genomtränglighet: 405 g/m2d @ RH=50% & 23oC enligt SCAN-P 22:68
-Vattenångans motstånd (Zp): 0,3 x 109 m2sPa/kg
-Ånggenomgångsmotstånd (Zv): 24 x 103 s/m
-Luftgenomtränglighet (Gurley): 57 s/100 ml enligt SCAN-P 19:78
-Luftgenomtränglighetsfaktor: 2,2 x 10-6 m/sPa
-Rulle: 60m2
-Rullens längd: 46 m
-Rullens bredd: 130 cm